Emil Ödling är specialiserad inom upphovsrätt, media, television, film och sport och har ett förflutet inom musikbranschen. Han har även stor erfarenhet av underhållningsjuridik med inriktning främst mot bolag inom musik, film- och tv-branschen. Han arbetar med utvecklare, producenter och distributörer i frågor som rör digitala distributionsplattformar, sociala medier och e-handelstjänster; produktion och utgivning av böcker, dataspel, musik och tidningar samt i frågor som rör sponsring.

Emil arbetar även med arbetsrättsliga frågor och har stor erfarenhet som rådgivare vid omstruktureringar, företagsöverlåtelser och avtal med ledande befattningshavare. Utöver sin jur. kand. har han en magisterexamen i engelska.

Emil är ordförande för byråns verksamhetsgrupp för immaterialrätt och teknologi.