Karl-Oscar Dalin arbetar såväl med domstolsprocesser som skiljeförfaranden och har stor erfarenhet av komplicerade internationella skiljetvister. Karl-Oscar har bland annat representerat klienter i internationella skiljemål avseende byggentreprenader, olja och gas, industriprojekt, immateriella rättigheter och tekniklicenser samt agerat i omfattande mål i den globala livsmedelsindustrin. Karl-Oscar bistår även klienter löpande med bygg- och fastighetsrelaterad rådgivning.