Yritysjärjestelyt

DLA Piper Finland:llä on vankka kokemus yrityskauppajuridiikan alueella. Olemme menestyksekkäästi avustaneet listattuja ja listaamattomia yhtiöitä niiden myydessä ja ostaessa yhtiöitä ja liiketoimintakokonaisuuksia. Hallitsemme LBO- ja MBO-järjestelyt sekä yhteisyrityksiin liittyvän juridiikan. Asiakkaitamme ovat sekä suuret kansainväliset konsernit että pienet ja keskisuuret perheyritykset ja pääomasijoittajataustaiset yritykset.

Neuvomme ja palvelemme asiakkaitamme yritysjärjestelyjen kaikissa vaiheissa. Osallistumme due diligence -selvitysten tekemiseen, käymme hintaneuvotteluja, saatamme kaupat päätökseen ja hoidamme sulautumisen jälkeiset toimenpiteet. Monilla asianajajistamme on kattava kansainvälinen kokemus, ja neuvontamme on asiakkaillemme arvokasta erityisesti yritysjärjestelyissä, joihin liittyy kansainvälisiä aspekteja.

Asiakkaitamme ovat muiden muassa johtavat yritykset teollisuuden, vähittäiskaupan, rakentamisen ja palvelujen aloilta, julkisen sektorin organisaatiot, rahoituslaitokset ja investointipankit sekä kasvuyritykset ja pääomarahastot.

Pääomasijoittaminen

DLA Piper Finland tarjoaa kattavat neuvontapalvelut erilaisissa pääomasijoitusjärjestelyissä. Avustamme ja neuvomme institutionaalisia ja muita sijoittajia suorissa pääomasijoituksissa kohdeyhtiöihin ja erilaisten sijoitusrahastoinstrumenttien käytössä. Neuvomme yksityisiä pääomasijoittajia ja riskisijoittajia sijoitusten strukturoinneissa ja implementoinneissa, joihin liittyy usein velka- ja mezzanine-rahoituselementtejä, sekä onnistuneissa irtautumisissa. Avustamme myös kauppojen päätökseen saattamisessa sekä liitännäisjärjestelyissä ja transaktioissa, kuten osakassopimuksissa, johdon kannustinjärjestelmissä ja uudelleenrahoituskierroksilla. Neuvontamme kattaa erilaiset tilanteet teollisuusyritysten ostosta startup-yritysten alkuvaiheen rahoituskierroksiin.

Lisäksi neuvomme erityisesti pankkeja ja muita institutionaalisia asiakkaita niiden sijoittaessa erilaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Yhtiöoikeus

DLA Piper Finland palvelee yrityksiä yhtiöasioissa yrityksen koko elinkaaren ajan, päivittäisestä juridiikasta yritysjärjestelyihin.

Avustamme yrityksen perustamiseen, osakejärjestelyihin, osakeanteihin, lunastusprosesseihin, vaihtovelkakirjoihin, kannustinjärjestelyihin, osakkaiden oikeuksiin ja hallinnon vastuuseen liittyvissä asioissa. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme yrityksen hallintoon ja lainmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Asianajajamme ovat kokeneita yhtiökokousten järjestäjiä ja puheenjohtajia. Toimistomme erityisosaamisen tuella neuvomme myös kaikissa arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asioissa, kuten listautumisissa, julkisissa ostotarjouksissa sekä ilmoitusvelvollisuuksia ja sisäpiirikauppasääntelyä koskevissa kysymyksissä.

Toimeksiantojamme

 • Maintpartner Groupin avustaminen useiden Fortum Oyj:n voimalaitosten ja kaukolämpöverkkojen käytön ja kunnossapidon ulkoistamisjärjestelyssä
 • Talotarvike.com-palvelua ylläpitävän M&M Visions Oy:n osakkeenomistajien avustaminen yhtiön osakkeiden myynnissä ruotsalaiselle Bygghemma AB:lle.
 • Suomalaisen infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden tuottajan Siton avustaminen sen ostaessa norjalaisen infra-, teollisuus- ja talonrakennussektorin palveluyrityksen Asenso As:n.
 • Suomalaisen kaivosyhtiön ja sen osakkeenomistajien avustaminen suunnatussa osakeannissa institutionaalisille sijoittajille
 • Suomalaisen pörssiyhtiön avustaminen kaupan alan optimointiin liittyviin ohjelmistoratkaisuihin erikoistuneen yrityksen ostamisessa sekä kauppaan liittyneessä suunnatussa osakkeiden uusannissa ja listalleottoesitteen laatimisessa
 • Pörssilistatun pohjoismaisen kaivosyhtiön avustaminen yhtiön osakkeiden ja optioiden uusannissa ja rinnakkaislistautumisessa NASDAQ OMX Helsinkiin
 • Solteq Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimiminen yhtiön ostaessa Descom Group Oy:n sekä yhtiön avustaminen yrityskaupan rahoitukseen liittyvän vakuudettoman 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa
 • Myyjien neuvonantajana toimiminen Regenersis Plc:n ostaessa tiedonhävitykseen ja tietokoneiden uusiokäyttöön erikoistuneen Blancco Oy Ltd:n koko osakekannan
 • Ruotsalaisen IT-, viestintä- ja toimistopalveluyhtiö Office Managementin avustaminen sen ostaessa pienille ja keskisuurille yrityksille IT-palveluja tarjoavan Bitify Oy:n. Office Managementin omistaa ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Priveq Investment.

Arvioita

 • “This firm is everything you could hope for - reliable, fast, effective.”
  - Chambers Europe - Corporate/M&A (2014)
 • "lawyers are 'highly responsive and service-minded; their advice is solid and to the point'."
  - Legal 500 EMEA - Corporate and M&A (2013)